Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego cukierniacarmen-sklep.pl

 1. Regulamin sklepu internetowego cukierniacarmen-sklep.pl określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostawy towaru za pośrednictwem powyższej cukierni. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego.
 2. Właścicielem sklepu internetowego cukierniacarmen-sklep.pl jest Teresa Jaźwiec, siedziba firmy znajduje się w Masanowie 63-405 Sieroszewice NIP 622 11 62 158 Regon 300021790.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i doliczony został do nich podatek VAT. Na życzenie klienta wystawiane są faktury VAT. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić zaznaczając odpowiednią rubrykę w ostatnim kroku zamówienia.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny, które widnieją w sklepie w chwili złożenia zamówienia.
 5. Promocje nie łączą się, chyba że właściciel zdecyduje inaczej. Zasady promocji są ustalane indywidualnie.
 6. Każde zamówienie potwierdzane jest mailowo lub telefonicznie. Brak potwierdzenia w ciągu 24 h oznacza, że zamówienie nie zostało zrealizowane. W takim wypadku bardzo prosimy o kontakt telefoniczny.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia opisany jest przy każdym produkcie wystawionym do sprzedaży. Obowiązują dni robocze. Czas mierzony jest od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia.
 8. W wypadku niemożności realizacji zamówienia w danym terminie klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Sklep internetowy https://cukierniacarmen-sklep.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia towaru z przyczyn niezależnych od niego.
 9. Dowóz zamówienia możliwy jest od 100 złotych na terenie miasta Ostrów wielkopolski oraz gminy Sieroszewice. Za dowóz do klienta pobierana jest opłata w kwocie 25 zł (do 150 zł wartości zamówienia), 15 zł (do 250 zł wartości zamówienia). Dostawa zamówień o wartości powyżej 250 zł jest bezpłatna.
 10. Kierowca przed wyjazdem kontaktuje się z klientem telefonicznie i/lub mailowo.
 11. Przesyłki do miejsc, gdzie obowiązują specjalne warunki wejścia na teren budynku, doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 12. Za dowóz towarów pobierana jest opłata widoczna w zamówieniu.
 13. Po dostarczeniu, wyroby cukiernicze należy przechowywać w warunkach chłodniczych ok. 6*C nie dłużej niż 3 dni.
 14. Reklamacje towarów przyjmowane są telefonicznie lub mailowo do 24 h od otrzymania towaru.
 15. Zmiany w zamówieniu można składać telefonicznie lub mailowo do 60 min po złożeniu zamówienia
 16. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
 17. Sklep internetowy https://cukierniacarmen-sklep.pl/ zastrzega sobie prawo do korzystania z danych osobowych e-mail w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności.  
 18. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.  
 19. Sklep internetowy https://cukierniacarmen-sklep.pl/ zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie
 20. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.